MUMS RŪP JŪSU DATU AIZSARDZĪBA!

1. Vispārēja informācija
1.1. Personas datu apstrāde
1.2. Datu pārzinis
1.3. Datu subjekta tiesības
1.4. Izpaušana valsts iestādei
2. Personas datu vākšana un apstrāde mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā
2.1 Sīkfaili
2.1.1 Obligāti nepieciešamie sīkfaili (veids A)
2.1.2 Funkcionalitātes un snieguma sīkfaili (veids B)
2.1.3 Ar atļauju pamatotie sīkfaili (veids C)
2.1.4 Administrēšana un visu sīkfailu dzēšana
2.2 Tīmekļa analītika
2.2.1 Google Analytics
2.2.3 A/B testēšana
2.3 Sociālie spraudņi
2.4 Sociāla pieteikšanās
2.5 YouTube videomateriāli
2.6 Reklāmas tiešsaistē
2.6.1 Google Adwords pārveide
2.6.2 Google Remarketing
2.6.3 Google DoubleClick / Double Click kampaņas pārvaldnieks
2.6.4 (tīmekļa vietne) Facebook pielāgotās auditorijas (“Facebook pikseļi”)
2.7 Google tagu pārvaldnieks
3. Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)
3.1 Saziņa
3.2 Jaunumu vēstule
3.3 Kampaņas (piem., totalizatori, aptaujas, produktu testēšana)
3.4 Pieteikumprofils
3.6 Sūtījumi pa pastu
3.7 Vērtējumi un atsauksmes
4. Iebildumi pret savu personas datu apstrādi vai atļaujas to darīt atsaukums

Uzņēmumam NIVEA rūp ne tikai jūsu ādas kopšana un aizsardzība. Lielu vērību mēs veltām arī jūsu personas datu aizsardzībai. Tādēļ mēs cienām jūsu privātumu un vēlamies, lai jūs varētu mums uzticēties tikpat lielā mērā uzticēties datu aizsardzības jomā, cik ādas kopšanas jautājumos. Mēs vienmēr jūs caurskatāmi informējam par to, kādā nolūkā mums vajadzīgi jūsu dati, vai mēs tos glabājam un, ja jā, cik ilgi. Tas nodrošina jums iespēju izspriest, kādos nolūkos jūsu datus lietojam. Lai garantētu iespējami lielāko drošību, informācija vienmēr tiek mums nosūtīta šifrētā veidā. Ja vairs nevēlaties, lai mēs lietotu jūsu datus, lūdzu, informējiet mūs par to, piemēram, nosūtot ziņu e-pastā.

Šīs privātuma politikas nolūks ir sniegt jums informāciju par personas datu apstrādi, kad lietojat mūsu tīmekļa lapu un saistītos pakalpojumus.

1.1. Personas datu apstrāde Personas dati ES Vispārīgās datu aizsardzības regulas (GDPR) 4. panta izpratnē ir visa informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu, piem., vārds, adrese, e-pasta adrese u. tml.

1.2. Datu pārzinis Par personas datu apstrādi GDPR 4. panta 7. punkta izpratnē atbild: [uzņēmuma nosaukums, adrese, e-pasta adrese un cita kontaktinformācija] (skatīt mūsu publicēšanas datus). Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija: [Datuaizsardzība[pie]Beiersdorf.com] vai zem datu pārziņa adreses “adresēts datu aizsardzības speciālistam”.

1.3. Datu subjekta tiesības Kā datu subjektam, ko ietekmē datu apstrādes aktivitāte, jums ir šādas tiesības attiecībā uz saviem personas datiem saskaņā ar GDPR 15. un turpmākajiem pantiem:

• piekļuves tiesības;
• koriģēšanas un dzēšanas tiesības;
• apstrādes ierobežošanas tiesības;
• datu pārvietojamības tiesības un
• iebildumu tiesības.

Turklāt jums ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei par savu personas datu apstrādi.

1.4. Izpaušana valsts iestādei

Juridiska pienākuma gadījumā mēs paturam tiesības izpaust informāciju par jums, ja no mums tiek prasīts to nodot kompetentām valsts iestādēm vai tiesībaizsardzības institūcijām.

2. Personas datu vākšana un apstrāde mūsu tīmekļa vietnes apmeklēšanas laikā

Apmeklējot un lietojot mūsu tīmekļa vietni tikai informatīvā nolūkā, t. i., ja nereģistrējaties vai kā citādi nesniedzat mums informāciju, mēs vācam tikai tos personas datus, ko mūsu serverim pārsūta jūsu pārlūkprogramma, un kas mums ir tehniski nepieciešami, lai parādītu jums savu tīmekļa vietni un garantētu stabilitāti un drošību.

Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, darbuzņēmējiem (piem., viesotājiem, satura pārvaldības sistēmas nodrošinātājiem) atbilstoši pieprasītajiem pakalpojumiem (tīmekļa vietnes rādīšanas un tās satura iestatīšanas nolūkā).

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

2.1 Sīkfaili Papildus iepriekš minētajiem datiem sīkfaili vai citas tehnoloģijas, tādas kā pikseļi (turpmāk tekstā saukti “Sīkfaili”), jūsu datorā tiek lietoti, kad apmeklējat un lietojat mūsu tīmekļa vietni. Sīkfaili ir mazi teksta faili, ko jūsu pārlūkprogramma saglabā jūsu ierīcē, lai saglabātu noteiktu informāciju vai attēlu failus, tādus kā pikseļi. Nākamajā reizē, kad apmeklēsiet mūsu tīmekļa vietni no tās pašas ierīces, sīkfailos saglabātā informācija attiecīgi tiks pārsūtīta vai nu uz mūsu tīmekļa vietni (“Pirmās puses sīkfails”), vai arī uz citu tīmekļa vietni, kurai sīkfails pieder (“Trešās puses sīkfails”).

Ar saglabātās un atpakaļ saņemtās informācijas starpniecību attiecīgā tīmekļa vietne atpazīst to, ka jūs jau esat tai piekļuvis un to apmeklējis ar pārlūkprogrammu, kādu lietojat šajā ierīcē. Mēs šo informāciju lietojam, lai varētu izstrādāt un parādīt tīmekļa vietni optimālā veidā atbilstoši jūsu preferencēm. Šajā ziņā jūsu ierīcē tiek identificēts tikai pats sīkfails. Ārpus minētā apjoma jūsu personas dati tiks saglabāti tikai ar jūsu skaidri un nepārprotami izteiktu atļauju vai, ja tas ir obligāti nepieciešams, lai varētu lietot jums piedāvāto pakalpojumu, kam jūs attiecīgi esat piekļuvis.

Šajā tīmekļa vietnē tiek lietoti šādu veidu sīkfaili, kuru darbības sfēra un funkcionalitāte ir izskaidrota turpinājumā:

• obligāti nepieciešamie sīkfaili (veids A);
• funkcionalitātes un snieguma sīkfaili (veids B);
• ar atļauju pamatotie sīkfaili (piem., mārketinga) (veids C).

Vairāk informācijas par sīkfailu veidiem, kādi tiek iestatīti un lietoti, varat lasīt mūsu tīmekļa vietnēs ieviesto rīku aprakstā šajā privātuma politikā.

2.1.2 Funkcionalitātes un snieguma sīkfaili (veids B) Funkcionalitātes sīkfaili sniedz iespēju mūsu tīmekļa vietnei saglabāt jau sniegto informāciju (tādu kā reģistrētais vārds vai valodas atlase) un, pamatojoties uz šo informāciju, piedāvāt jums uzlabotas un personalizētākas funkcijas. Šie sīkfaili vāc un saglabā tikai anonīmu informāciju, tāpēc tie nevar izsekot jūsu darbības citās tīmekļa vietnēs.

Snieguma sīkfaili vāc informāciju par to, kā mūsu tīmekļa vietnes tiek lietotas, lai uzlabotu to pievilcību, saturu un funkcionalitāti. Šie sīkfaili mums palīdz, piemēram, noteikt, vai un kuras mūsu tīmekļa vietnes apakšlapas tiek apmeklētas un par kādu saturu lietotāji interesējas visvairāk. Jo īpaši mēs reģistrējam lapas apmeklējumu skaitu, piekļūto apakšlapu skaitu, mūsu tīmekļa vietnē pavadīto laiku, apmeklēto lapu secību, kādi meklēšanas termini jūs atveduši pie mums, valsti, reģionu un, ja piemērojams, pilsētu, no kuras piekļuve veikta, kā arī to mobilo ierīču proporcija, kas piekļūst mūsu tīmekļa vietnēm. Mēs tveram arī datora peles kustību, klikšķus un ritināšanu, lai saprastu, kuri mūsu tīmekļa vietnes apgabali īpaši interesē lietotājus. Tā rezultātā mēs varam savas tīmekļa vietnes saturu konkrētāk pielāgot savu lietotāju vajadzībām un optimizēt savu piedāvājumu. Tehnisku iemeslu dēļ pārsūtītā jūsu datora IP adrese tiek automātiski padarīta anonīma un nesniedz mums iespēju izdarīt nekādu s secinājumus par atsevišķo lietotāju.

Jūs jebkurā laikā varat pielāgot sīkfailu iestatījumus šeit (aktivizēt vai deaktivizēt).

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2.1.3 Ar atļauju pamatotie sīkfaili (veids C) Sīkfaili, kas nav nedz obligāti nepieciešami (veids A), nedz funkcionalitātes vai snieguma sīkfaili (veids B), tiks lietoti tikai ar jūsu skaidri un nepārprotami sniegtu atļauju, piem., mārketinga sīkfaili.

Tāpat mēs paturam tiesības lietot informāciju, ko esam ieguvuši ar sīkfailu starpniecību no mūsu tīmekļa vietnes apmeklētāju lietojuma uzvedības anonīmas analīzes, lai rādītu konkrētas reklāmas attiecībā uz noteiktiem mūsu produktiem mūsu pašu tīmekļa vietnēs. Uzskatām, ka jūs kā lietotājs no tā iegūstat, jo mēs rādām reklāmas vai saturu, kas, mūsuprāt, atbilst jūsu interesēm, pamatojoties uz jūsu pārlūkošanas uzvedību, lai jūs attiecīgi redzētu mazāk nejauši izkaisītas reklāmas vai noteikta satura, kas jūs varētu interesēt mazāk.

Mārketinga sīkfaili tiek saņemti no ārējiem reklāmas uzņēmumiem (trešās puses sīkfaili), un tos lieto, lai vāktu informāciju par lietotāja apmeklētajām tīmekļa vietnēm, lai veidotu uz šo lietotāju mērķgrupu orientētu reklāmu

Atteikšanās no tiešsaistes reklāmu nolūkā lietotiem sīkfailiem

Tāpat jūs varat pārvaldīt daudzu uzņēmumu sīkfailus, ko lieto tiešsaistes reklāmā, izmantojot patērētāju izvēles rīkus, kādi daudzās valstīs izveidoti saskaņā ar pašnoteikšanās programmām, piemēram, ASV bāzēto https://www.aboutads.info/choices/ vai ES bāzēto http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices.

Jūs varat atsaukt savu piekrišanu lietot ar atļauju pamatotus sīkfailus (veids C) individuāli jebkurā laikā, šādam atsaukumam turpmāk stājoties spēkā, attiecīgi mainot savus sīkfailu iestatījumus.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

2.1.4 Administrēšana un visu sīkfailu dzēšana

Jūs varat iestatīt savu tīmekļa pārlūkprogrammu tā, lai kopumā liegtu sīkfailu saglabāšanu savā ierīcē un/vai lai jums katru reizi tiek jautāts, vai piekrītat sīkfailu iespējošanai. Tāpat jūs jebkurā laikā varat dzēst šādus sīkfailus, kas atkal iespējoti. Plašāku informāciju par to, kā tas viss darbojas, varat lasīt savas pārlūkprogrammas palīdzības funkcijas aprakstā.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka kopumā sīkfailu deaktivizēšana var izraisīt mūsu tīmekļa vietnes funkcionālus ierobežojumus.

2.2 Tīmekļa analītika

2.2.1 Google Analytics Šajā tīmekļa vietnē tiek lietots Google Analytics, Google Inc. (“Google”) tīmekļa analīžu pakalpojums. Google Analytics izmanto specifiska veida sīkfailu, kas tiek saglabāts jūsu datorā un iespējo jūsu veiktā mūsu tīmekļa vietnes lietojuma analīzi. Sīkfaila ģenerētā informācija par to, kā jūs lietojat šo tīmekļa vietni, galvenokārt tiek pārsūtīta uz Google serveri ASV un uzglabāta tur.

Vēlamies norādīt, ka Google Analytics šajā tīmekļa vietnē ir izvērsta, lai iekļautu kodu “gat._anonymizeIp();”, tādējādi nodrošinot anonimizētu IP adrešu reģistrēšanu (tā saukto IP maskēšanu). Ņemot vērā IP anonimizāciju šajā tīmekļa vietnē, Google ES un Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstu teritorijā jūsu IP adresi saīsina. Tikai izņēmuma gadījumos uz Google serveri ASV tiek pārsūtīta pilna IP adrese un saīsināta tur. Google pati ir pievienojusies ES-ASV privātuma vairogam, (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

Google lieto šo informāciju mūsu vārdā, lai analizētu jūsu veikto šīs tīmekļa vietnes lietojumu un attiecīgi izveidotu pārskatus par aktivitātēm tīmekļa vietnēs un sniegut papildu pakalpojumus, kas saistīti ar tīmekļa vietņu un interneta lietojumu. Google drīkst nodot šo informāciju arī trešajām pusēm, kā to prasa likums, vai ja minētās trešās puses apstrādā šos datus Google vārdā. Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese Google Analytics kontekstā netiek apvienota ar citiem Google datiem.

Jūs varat nepieļaut sīkfailu saglabāšanu, izdarot attiecīgu iestatījumu, tajā izmantojot savas pārlūkprogrammas programmatūru. Turklāt jūs varat nepieļaut to, ka Google reģistrē datus saistībā ar jūsu veikto tīmekļa vietnes lietojumu, kādus ģenerē sīkfails (ieskaitot jūsu IP adresi), un ka šie dati tiek apstrādāti, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudni, kād pieejams https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Trešās puses informācija: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Īrija, fakss: +353 (1) 436 1001. Google Analytics pakalpojuma noteikumi: https://www.google.com/analytics/terms/gb.html, vispārējs Google Analytics drošības un privātuma principu pārskats: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en, kā arī Google privātuma politika: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Google Analytics šajā tīmekļa vietnē tiek lietota arī apmeklētāju plūsmu analīzei neatkarīgi no ierīcēm, ko veic, izmantojot lietotāja ID. Jūs varat atspējot sava lietojuma starpierīču izsekošanu savā Google kontā sadaļā “Mana informācija”, “Personiskā informācija”.

Lietotie sīkfaili: veids B. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Sīkfailu mūžilgums: līdz 12 mēnešiem (tas attiecas tikai uz šīs tīmekļa vietnes iestatītajiem sīkfailiem)

Maksimālais datu glabāšanas ilgums: līdz 26 mēnešiem.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2.2.3 A/B testēšana

Šajā tīmekļa vietnē lietotāju uzvedības analīze tiek veikta arī, izmantojot tā saukto A/B testēšanu. Varam jums parādīt savas tīmekļa vietnes ar nedaudz atšķirīgu saturu atkarībā no jūsu profila uzdevuma. Tas mums sniedz iespēju analizēt un regulāri uzlabot savus pakalpojumus un padarīt tos jums kā lietotājam interesantākus.

Šo analīžu nolūkā jūsu datorā tiek saglabāti sīkfaili. Šādā veidā savāktā informācija tiek glabāta tikai un vienīgi serverī ES. Jūs varat nepieļaut sīkfailu saglabāšanu, izdarot attiecīgu iestatījumu, tajā izmantojot savas pārlūkprogrammas programmatūru.

Pirms analīžu veikšanas IP adreses tiek apstrādātas papildus, iegūstot to saīsinātu variantu, lai attīecīgi varētu izslēgt tiešas personiskas saziņas iespēju. Jūsu pārlūkprogrammas pārsūtītā IP adrese netiek apvienota ar citiem mūsu savāktiem datiem.

Šiem datiem var piekļūt mūsu analītisko pakalpojumu sniedzējs, kas strādā ES.

Lietotie sīkfaili: veids B. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Sīkfailu mūžilgums: līdz 2 gadiem (tas attiecas tikai uz šīs tīmekļa vietnes iestatītajiem sīkfailiem).

Maksimālais datu glabāšanas ilgums: līdz 25 mēnešiem.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

2.3 Sociālie spraudņi

Mūsu tīmekļa vietnēs tiek lietoti sociālo tīklu sociālie spraudņi (“spraudņi”), jo īpaši Facebook poga “Kopīgot” vai “Kopīgot ar draugiem”, kura tīmekļa vietni facebook.com vada Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, ASV. Par Facebook.com Eiropā atbild Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Īrija. Spraudņi parasti ir marķēti ar Facebook logotipu.

Bez Facebook mēs lietojam šādus spraudņus “Google+” (pakalpojuma sniedzējs: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ASV), “Twitter” (pakalpojuma sniedzējs: Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103) un “Pinterest” (pakalpojuma sniedzējs: Pinterest Inc., 808 Brannan Street San Francisco, CA 94103, ASV).

Datu aizsardzības nolūkā esam apzināti lieguši tiešus sociālo tīklu spraudņus mūsu tīmekļa vietnēs. Tā vietā mēs izmantojam risinājumu “Shariff”. Ar Shariff palīdzību mēs paši varam izlemt, kad un vai dati tiek pārsūtīti attiecīgā sociālā tīkla operatoram. Šī iemesla dēļ nenotiek automātiska datu pārsūtīšana uz sociālajiem tīkliem, tādiem kā Facebook, Google+, Twitter vai Pinterest , kolīdz jūs piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei. Dati tiks pārsūtīti uz sociālajiem tīkliem tikai tādā gadījumā, ja jūs aktīvi noklikšķināsiet uz attiecīgā sociālā tīkla pogas. Tādā gadījumā jūsu tīmekļa pārlūkprogramma izveidos savienojumu ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem. Noklikšķinot uz attiecīgās pogas (piem., “Padot tālāk”, “Kopīgot” vai “Kopīgot ar draugiem”), jūs piekrītat, ka jūsu pārlūkprogramma izveido saiti ar attiecīgā sociālā tīkla serveriem un pārsūta lietojuma datus attiecīgā sociālā tīkla operatoram un pretēji. Mums nav nekādas ietekmes uz to datu raksturu un apjomu, ko tādā gadījumā vāc sociālie tīkli.

Sociālā tīkla nodrošinātājs saglabā par jums savāktos datus kā lietotāju profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes izstrādes nolūkā, orientējoties uz pieprasījumu. Šāda izvērtēšana notiek jo īpaši (arī attiecībā uz lietotājiem, kuri nav pieteikušies sistēmā) pieprasījumam atbilstošu reklāmu piedāvāšanas nolūkā, kā arī lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu izveidi; šādā gadījumā jums jāsazinās ar attiecīgo spraudņa nodrošinātāju, lai īstenotu šīs tiesības. Ar spraudņu starpniecību mēs piedāvājam jums iespēju mijiedarboties ar sociālajiem tīkliem un citiem lietotājiem, lai tādējādi mēs varētu uzlabot savu piedāvājumu un padarītto jums kā lietotājam interesantāku.

Dati tiek pārsūtīti neatkarīgi no tā, vai jums ir konts pie spraudņa nodrošinātāja un vai jūs šajā sistēmā esat pieteicies. Ja esat pieteicies spraudņa nodrošinātāja sistēmā, jūsu dati, kas savākti pie mums, tiks tieši piešķirti jūsu esošajam kontam pie spraudņa nodrošinātāja. Ja noklikšķināt uz aktivizētas pogas un, piemēram, piesaistāt lapu, arī spraudņa nodrošinātājs saglabā šo informāciju jūsu lietotāja kontā un kopīgo to publiski ar jūsu kontaktpersonām. Mēs iesakām pēc sociāla tīkla lietošanas regulāri atteikties no sistēmas, jo īpaši pirms pogas aktivizēšanas, jo tādējādi jūs varat izvairīties no sava profila piešķiršanas pie spraudņa nodrošinātāja.

Plašāku informāciju par spraudņu nodrošinātāju veiktas datu vākšanas un to apstrādes nolūku un apjomu, lūdzu, skatiet šp nodrošinātāju datu aizsardzības deklarācijās, kā norādīts turpinājumā. Viņi arī sniegs jums plašāku informāciju par jūsu tiesībām šajā jautājumā un par iestatījumu opcijām, kā aizsargāt jūsu privātumu.

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; http://www.facebook.com/policy.php plašāka informācija par datu vākšanu: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, kā arī http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, ASV; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c) Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, ASV; https://twitter.com/privacy. Twitter ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.4 Sociāla pieteikšanās Lai reģistrētos un pieteiktos savā klienta kontā, jums ir iespēja autentificēt sevi arī ar savu esošu profilu vienā no šādiem sociālajiem tīkliem, Facebook, Twitter vai Google+, un galīgi reģistrēties vai pieteikties sistēmā.

Šajā nolūkā jūs reģistrācijas lapā vai pieteikšanās lapā atradīsiet atbilstīgos to konkrēto sociālo tīklu nodrošinātāju simbolus, kurus atbalsta mūsu tīmekļa vietne. Pirms tiek izveidots savienojums ar sociālā tīkla nodrošinātāju, jums ir skaidri un nepārprotami jāizsaka piekrišana turpinājumā aprakstītajam procesam un datu pārsūtīšanai:

Noklikšķinot uz attiecīgā simbola, atveras jauns uznirstošs logs (tā sauktā lietojumprogramma), kurā jums jāpiesakās ar saviem sociālā tīkla pieteikumdatiem. Pēc sekmīgas pieteikšanās sistēmā sociālais tīkls jums pateiks, kuri dati tiks pārsūtīti mums autentificēšanas nolūkā kā daļa no reģistrācijas vai pieteikšanās procesa. Ja piekritīsiet šai datu pārsūtīšanai, lauki, kurus prasām aizpildīt reģistrācijas nolūkā, tiks aizpildīti ar pārsūtītajiem datiem. Informācija, ko prasām reģistrācijas vai pieteikšanās nolūkā, ir (i) jūsu vārds un (ii) jūsu e-pasta adrese.

Tikai pēc jūsu skaidri un nepārprotami izteiktas atļaujas lietot pārsūtītos un vajadzīgos datus, mēs saglabāsim šos jūsu datus un lietosim šajā privātuma politikā norādītajos nolūkos. Bez autentificēšanas procesa starp jūsu klienta kontu, kas izveidots pie mums, un jūsu kontu attiecīgajā sociālajā tīklā nav nekādas saites.

Lai veiktu autentificēšanas procesu reģistrācijas un pieteikšanās nolūkā, jūsu IP adrese tiek pārsūtīta attiecīgajam sociālā tīkla nodrošinātājam. Mums nav nekādas ietekmes uz attiecīgā sociālā tīkla nodrošinātāja veikto datu vākšanas un šo datu turpmākās apstrādes nolūku un apjomu. Lai iegūtu papildu informāciju, lūdzu, lasiet attiecīgā nodrošinātāja informāciju par datu aizsardzību:

a) Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; http://www.facebook.com/policy.php plašāka informācija par datu vākšanu: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, kā arī http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Savienot ar Facebook

Ja šajā tīmekļa vietnē ir ievietota poga “Savienot ar Facebook”, jūs varat pieteikties mūsu tīmekļa vietnē ar saviem Facebook lietotāja datiem. Papildus Savienot ar Facebook var automātiski ietvert informāciju par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē jūsu Facebook profilā. Šajā sakarā tad, kad aktivizēsiet pogu, jums tiks dota iespēja gan skaidri un nepārprotami izteikt savu atļauju piekļūt jūsu Facebook lietotāja datiem, gan publicēt informāciju un aktivitātes savā Facebook profilā. Citu datu lietojums (piem., saziņa ar jums, izmantojot jūsu e-pasta adresi) notiek tikai ar iepriekšēju skaidri un nepārprotami izteiktu atļauju. Lūdzu, ņemiet vērā, ka Facebook saņem informāciju par lietojumprogrammu vai tīmekļa vietni ar funkcijas Savienot ar Facebook starpniecību, ieskaitot informāciju par to, ko darāt. Lai personalizētu savienošanas procesu, Facebook dažos gadījumos var saņemt ierobežotu daudzumu informācijas pirms lietojumprogrammas vai tīmekļa vietnes autorizēšanas. Informāciju par Facebook veiktās datu vākšanas un turpmākās apstrādes un lietojuma nolūku un apjomu, kā arī par jūsu tiesībām šajā sakarā un iestatījumu opcijām jūsu privātuma aizsardzības nolūkā var lasīt Facebook privātuma politikā:

Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, ASV; http://www.facebook.com/policy.php plašāka informācija par datu vākšanu: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications, kā arī http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo Facebook ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

2.5 YouTube videomateriāli Esam savā tīmekļa vietnē integrējuši YouTube videomateriālus, kas tiek glabāti vietnē http://www.YouTube.com un ko var atskaņot tieši no mūsu tīmekļa vietnes. Tie visi ir integrēti “izvērstā datu aizsardzības režīmā”, t. i., nekādi dati par jums kā par lietotāju netiks pārsūtīti YouTube, ja jūs neklikšķināt uz videomateriāliem, lai sāktu tos atskaņot. Tikai tad, ja atskaņojat videomateriālus, nākamajā punktā norādītie dati tiks pārsūtīti uz YouTube. Mums nav nekādas ietekmes uz šo datu pārsūtīšanu.

Apmeklējot tīmekļa vietni, YouTube saņem informāciju par to, ka esat piekļuvis attiecīgajai mūsu tīmekļa vietnes apakšlapai. Turklāt tiks pārsūtīti šīs privātuma politikas 2. sadaļā norādītie dati. Tas noteik neatkarīgi no tā, vai YouTube nodrošina lietotāja kontu, ar kura starpniecību piesakāties, vai arī tāda konta nemaz nav. Ja esat pieteicies Google sistēmā, jūsu informācija tiks tieši saistīta ar jūsu kontu. Ja nevēlaties, lai jūs saista ar jūsu profilu YouTube, jums jāatsakās no sistēmas pirms pogas aktivizēšanas. YouTube saglabā jūsu datus kā lietotāju profilus un izmanto tos reklāmas, tirgus izpētes un/vai savas tīmekļa vietnes izstrādes nolūkā, orientējoties uz pieprasījumu. Šāda izvērtēšana notiek jo īpaši (arī attiecībā uz lietotājiem, kuri nav pieteikušies sistēmā) pieprasījumam atbilstošu reklāmu piedāvāšanas nolūkā, kā arī lai informētu citus sociālā tīkla lietotājus par jūsu aktivitātēm mūsu tīmekļa vietnē. Jums ir tiesības iebilst pret šādu lietotāju profilu izveidi; šādā gadījumā jums jāsazinās ar YouTube, lai īstenotu šīs tiesības.

Plašāku informāciju par YouTube veiktās datu vākšanas un apstrādes nolūku un apjomu, lūdzu, skatiet privātuma politikā. Tur jūs atradīsiet arī papildu informāciju par savām tiesībām un iestatījumu opcijām, lai aizsargātu savu privātumu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework

2.6 Reklāmas tiešsaistē

2.6.1 Google Adwords pārveide

Mēs izmantojam Google Adwords pakalpojumus, lai piesaistītu uzmanību saviem pievilcīgajiem piedāvājumiem ar reklāmas materiālu palīdzību (tā saukto Google Adwords) ārējās tīmekļa vietnēs. Saistībā ar reklāmas kampaņu datiem mēs varam noteikt, cik sekmīgi ir atsevišķi reklamēšanas pasākumi. Mēs sam ieinteresēti rādīt jums reklāmas, kas interesē jūs, lai padarītu savu tīmekļa vietni jums interesantāku un lai panāktu patiesu reklāmas izmaksu aprēķinu. Reklāmas materiālus piegādā Google, izmantojot tā sauktos “reklāmas serverus”. Šajā nolūkā mēs lietojam reklāmas serveru sīkfailus, ar kuru starpniecību iespējams izskaitļot noteiktus panākumu izskaitļošanas parametrus, tādus kā reklāmu ievietošanu vai lietotāju veiktos klikšķus. Ja piekļūstat mūsu tīmekļa vietnei ar Google reklāmas starpniecību, Google Adwords saglabā sīkfailu jūsu ierīcē. Šo sīkfailu derīguma termiņš parasti beidzas pēc 30 dienām, un tie nav paredzēti, lai identificētu jūs personiski. Šī sīkfaila gadījumā parasti tiek saglabāts unikālais sīkfaila ID, reklāmas parādījumu skaits vienā izvietojumā (biežums), pēdējais parādījums (attiecas uz pēcskata pārveidēm) un informācija par atteikšanos (atzīme, ka lietotājs vairs nevēlas, lai viņu adresē) kā analīzes vērtības.

Šie sīkfaili sniedz iespēju Google atpazīt jūsu interneta pārlūkprogrammu. Ja lietotājs apmeklē noteiktas Adwords klienta tīmekļa vietnes lapas un šī lietotāja ierīcē saglabātā sīkfaila derīguma termiņš nav beidzies, Google un klients var atpazīt, ka lietotājs ir noklikšķinājis uz reklāmas un ir atkārtoti novirzīts uz šo lapu. Katram Adwords klientam tiek piešķirts atšķirīgs sīkfails. Tādēļ sīkfailus nevar izsekot, izamntojot Adwords klientu tīmekļa vietnes. Iepriekš minēto reklāmas pasākumu ietvaros mēs nevācam un neapstrādājam nekādus personas datus. Mēs tikai saņemam statistiskus izvērtējumus no Google. Pamatojoties uz šiem izvērtējumiem, mēs varam izspriest, kurš no lietotajiem reklāmas pasākumiem ir īpaši lietderīgs. Mēs nesaņemam nekādus papildu datus no reklāmas maeriāla lietojuma; jo īpaši mēs nevaram identificēt lietotājus, pamatojoties uz šo informāciju.

Ņemot vērā lietotos mārketinga rīkus, jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri. Mums nav nekādas ietekmes uz datu apjomu un turpmāko lietojumu, kas tiek vākti, izmantojot šo Google rīku, un tādēļ informējam jūs atbilstoši savām zināšanām: integrējot AdWords pārveidi, Google saņem informāciju, ka jūs reaģējāt uz zināmu daļu mūsu parādīšanās internetā vai noklikšķinājāt uz mūsu sludinājuma. Ja esat reģistrējies Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja neesat reģistrējies Google vai neesat pieteicies sistēmā, ir iespējams, ka nodrošinātājs var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.

Jūs varat nepieļaut līdzdalību šajā izsekošanas procesā dažādos veidos: a) attiecīgi iestatot savas pārlūkprogrammas programmatūru, jo īpaši – apspiežot trešo pušu sīkfailus, jūs nesaņemsiet nekādas reklāmas no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem; b) deaktivizējot sīkfailus pārveides izsekošanai, iestatot savu pārlūkprogrammu tā, lai domēns sīkfailus bloķētu www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, šīs iestatījums tiek dzēsts, kad dzēšat savus sīkfailus; c) deaktivizējot pakalpojumu sniedzēju uz interesēm balstītās reklāmas, kas ir daļa no “Par reklāmām” pašregulēšanas kampaņas, izmantojot saiti http://www.aboutads.info/choices, šīs iestatījums tiek dzēsts, kad dzēšat savus sīkfailus; d) pastāvīgi deaktivizējot Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome savās pārlūkprogrammās saitē http://www.google.com/settings/ads/plugin, e) atbilstoši iestatot savas sīkfailu preferences (klikšķināt šeit. Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet lietot visas šī piedāvājuma funkcijas pilnībā.

Plašāku informāciju par Google veiktās datu vākšanas un apstrādes nolūku un apjomu, lūdzu, skatiet privātuma politikā. Tur jūs atradīsiet arī papildu informāciju par savām tiesībām un iestatījumu opcijām, lai aizsargātu savu privātumu: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; Google ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Vai arī atradīsiet papildu informāciju tīkla reklāmu iniciatīvas (NAI) tīmekļa vietnē http://www.networkadvertising.org.

Lietotie sīkfaili: veids C. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Sīkfailu mūžilgums: līdz 1 mēnesim (tas attiecas tikai uz šīs tīmekļa vietnes iestatītajiem sīkfailiem).

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

2.6.2 Google Remarketing Vēl mēs izmantojam lietojumprogrammu Google Remarketing, lai sazinātos ar jums atkal XY mēnešu laikā. Ar šo lietojumprogrammu pēc mūsu tīmekļa vietnes apmeklējuma mūsu reklāmas var tikt rādītas, kad turpināat pārlūkot internetu. Tas tiek darīts, izmantojot sīkfailus, ko lieto, lai Google reģistrētu un izvērtētu jūsu lietojuma uzvedību, kad apmeklējat dažādas tīmekļa vietnes. Tādējādi Google var noteikt jūsu iepriekšējos mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumus. Atbilstoši paša Google paziņojumiem Google neapvieno atkārtotā mārketinga kontekstā savāktos datus ar jūsu personas datiem, kādus, iespējams, Google uzglabā. Atbilstoši Google teiktajam atkārtotajā mārketingā jo īpaši tiek lietota pseidonimizācija.

Lietotie sīkfaili: veids C. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

2.6.3 Google DoubleClick / Double Click kampaņas pārvaldnieks Šajā tīmekļa vietnē tiek lietots arī Google tiešsaistes mārketinga rīks DoubleClick. DoubleClick lieto sīkfailus, lai rādītu lietotājiem saistošas reklāmas, uzlabotu kampaņas snieguma rādītājus vai nepieļautu, lai lietotājs redzētu vienas un tās pašas reklāmas vairāk nekā vienu reizi. Google lieto sīkfailu ID, lai izsekotu, kādas reklāmas tiek rādītas kurā pārlūkprogrammā, un lai nepieļautu to rādīšanu vairāk nekā vienu reizi. Turklāt DoubleClick var izmantot sīkfailu ID, lai vāktu ar reklāmas pieprasījumu saistītās pārveides. Tas ir gadījums, piemēram, kad lietotājs redz DoubleClick reklāmu un vēlāk apmeklē reklāmas devēja tīmekļa vietni no tās pašas pārlūkprogrammas un tur kaut ko iegādājas. Atbilstoši Google apgalvojumam DoubleClick sīkfaili nesatur nekādu personisku informāciju.

Jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Google serveri, kolīdz apmeklējat mūsu tīmekļa vietni. Mums nav nekādas ietekmes uz Google vākto datu apjomu un turpmāko lietojumu, izmantojot šo rīku, un tādēļ informējam jūs atbilstoši savam zināšanu līmenim: integrējot DoubleClick, Google saņem informāciju, ka jūs reaģējāt uz attiecīgu daļu mūsu parādīšanās internetā vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja esat reģistrējies Google pakalpojumā, Google var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja neesat reģistrējies Google vai neesat pieteicies sistēmā, ir iespējams, ka nodrošinātājs var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi.

Papildus minētajam DoubleClick Floodlight sīkfaili sniedz mums iespēju saprast, vai pabeidzat noteiktas darbības mūsu tīmekļa vietnē (-ēs) pēc kāda mūsu displeja/video reklāmas skatīšanas Google vai citās platformās ar DoubleClick starpniecību, vai arī klikšķinot caur kādu (pārveides izsekošana). DoubleClick lieto šo sīkfailu, lai saprastu saturu, ar kādu esat mijiedarbojies mūsu tīmekļa vietnē (-ēs), lai varētu vēlāk jums sūtīt mērķtiecīgas reklāmas.

Jūs varat nepieļaut savu līdzdalību šajā izsekošanas procesā dažādos veidos: a) attiecīgi iestatot savas pārlūkprogrammas programmatūru, jo īpaši – apspiežot trešo pušu sīkfailus, jūs nesaņemsiet nekādas reklāmas no trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem; b) deaktivizējot sīkfailus pārveides izsekošanai, iestatot savu pārlūkprogrammu tā, lai domēns sīkfailus bloķētu www.googleadservices.com, https://www.google.de/settings/ads, šīs iestatījums tiek dzēsts, kad dzēšat savus sīkfailus; c) deaktivizējot pakalpojumu sniedzēju uz interesēm balstītās reklāmas, kas ir daļa no “Par reklāmām” pašregulēšanas kampaņas, izmantojot saiti http://www.aboutads.info/choices, šīs iestatījums tiek dzēsts, kad dzēšat savus sīkfailus; d) pastāvīgi deaktivizējot Firefox, Internet Explorer vai Google Chrome savās pārlūkprogrammās saitē http://www.google.com/settings/ads/plugin vai e) atbilstoši iestatot savas sīkfailu preferences (klikšķināt šeit). Lūdzu, ņemiet vērā, ka tādā gadījumā jūs, iespējams, nevarēsiet lietot visas šī piedāvājuma funkcijas pilnībā.

Turklāt jūs varat nepieļaut, lai Google vāktu sīkfailu ģenerētos datus attiecībā uz jūsu tīmekļa vietņu lietojumu, kā arī Google veiktu šādu datu apstrādi, lejupielādējot un instalējot pārlūkprogrammas spraudnis, kas pieejams sadaļā “Rādīšanas iestatījumi”, “Paplašinājums DoubleClick deaktivizēšanai” vietnē https://support.google.com/adsense/answer/142293?hl=en.

Papildu informācija par Google DoubleClick pieejama vietnē https://www.google.de/doubleclick, kā arī par vispārēju datu apstrādi Google: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; vai arī atradīsiet papildu informāciju tīkla reklāmu iniciatīvas (NAI) tīmekļa vietnē http://www.networkadvertising.org. Google pats ir pievienojies ES-ASV privātuma vairogam, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Lietotie sīkfaili: veids C. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

2.6.4 (tīmekļa vietne) Facebook pielāgotās auditorijas (“Facebook pikseļi”) Šī tīmekļa vietne lieto arī Facebook Inc. (“Facebook”) atkārtota mārketinga funkciju “Pielāgotas auditorijas”, lai sazinātos ar jums atkal XY mēnešu laikā. Tas tīmekļa vietnes lietotājiem sniedz iespēju skatīt interesēs balstītas reklāmas (“Facebook reklāmas”), apmeklējot sociālo tīklu Facebook vai citas tīmekļa vietnes, kurās arī tiek izmantots šis rīks.

Jūsu pārlūkprogramma automātiski izveido tiešu savienojumu ar Facebook serveri. Mums nav nekādas ietekmes uz Facebook vākto datu apjomu un turpmāko lietojumu, izmantojot šo rīku, un tādēļ informējam jūs atbilstoši savam zināšanu līmenim: integrējot Facebook pielāgotās auditorijas, Facebook saņem informāciju, ka jūs reaģējāt uz attiecīgu mūsu parādīšanās internetā tīmekļa vietni vai noklikšķinājāt uz mūsu reklāmas. Ja esat reģistrējies Facebook pakalpojumā, Facebook var saistīt jūsu apmeklējumu ar jūsu kontu. Pat ja neesat reģistrējies Facebook vai neesat pieteicies sistēmā, ir iespējams, ka nodrošinātājs var iegūt un saglabāt jūsu IP adresi un citu identificējošu informāciju.

Funkciju “Facebook pielāgotās auditorijas” var deaktivizēt sīkfailu iestatījumos, lietotāju gadījumā, kuri pieteikušies sistēmā, vietnē https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

Lietotie sīkfaili: veids C. Papildu informāciju skatiet sadaļā Sīkfaili.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

2.7 Google tagu pārvaldnieks Šajā tīmekļa vietnē tiek lidetots Google tagu pārvaldnieks. Šis pakalpojums sniedz iespēju pārvaldīt tīmekļa vietnes tagus ar interfeisa starpniecību. Google rīku pārvaldnieks tikai ievieš tagus. Tas nozīmē, ka sīkfaili netiek lietoti un nekādi personas dati netiek vākti. Google rīku pārvaldnieks iedarbina citus tagus, kas savukārt vāc datus, ja tas ir nepieciešams. Tomēr Google tagu pārvaldnieks šiem datiem nepiekļūst. Ja domēna vai sīkfailu līmenī veikta deaktivizēšana, tas paliek spēkā attiecībā uz visiem izsekošanas tagiem, ja tie ir ieviesti ar Google tagu pārvaldnieku.

3. Piedāvātie papildu pakalpojumi (tiešsaistē un bezsaistē)

Papildus tīri informatīvam mūsu tīmekļa vietnes lietojumam mēs piedāvājam dažādus citus pakalpojumus, kuru gadījumā mēs apstrādājam jūsu personas datus.

Ja mūsu piedāvājuma atsevišķu funkciju dēļ izmantojam nolīgtus pakalpojumu sniedzējus vai vēlamies lietot jūsu datus reklāmu nolūkā, mēs jūs turpinājumā detalizēti informēsim par attiecīgajiem procesiem.

Mēs esam rūpīgi atlasījuši un nolīguši ārējus pakalpojumu sniedzējus, viņiem ir saistoši mūsu norādījumi, un viņu darbs tiek regulāri pārbaudīts.

Ja mūsu pakalpojumi sniedzēji ir bāzēti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ), mēs informēsim jūs par šī apstākļa sekām turpmākajā pakalpojuma aprakstā.

3.1 Saziņa Sazinoties vai sarakstoties ar mums, piem., e-pastā vai izmantojot saziņas veidlapu mūsu tīmekļa vietnē, datus, kurus sniedzat (jūsu e-pasta adrese, ja piemērojams, tad jūsu vārds un jūsu tālruņa numurs, vai arī sarunas gaitā sniegti personas dati), mēs saglabāsim un apstrādāsim, lai atbildētu uz jūsu jautājumiem, pieprasījumiem vai ar biznesu saistītas korespondences nolūkā. Šajā kontekstā uzkrātos datus mēs dzēšam, kolīdz to glabāšana vairs nav nepieciešama, ja vien nepastāv likumā noteikti glabāšanas pienākumi vai nav jāievēro ierobežojumu periodi.

Klientu vaicājumu gadījumā, kad tiek izmantots mūsu darba klientu pārvaldības rīks, personas dati parasti tiks dzēsti pēc viena gada.

Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, nolīgtiem datu apstrādātājiem (piem., viesošanas, tālruņu centrāles pakalpojumu sniedzējiem) atbilstoši vajadzīgajiem nolūkiem (piem., kontaktu izveides, ar biznesu saistītas korespondences un klientu apkalpošanas nolūkā).

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3.2 Jaunumu vēstule Jaunumu vēstule satur ziņas, piedāvājumus un papildu informāciju par atlasītiem Beiersdorf zīmoliem. Abonējot jaunumu vēstuli, jūs saņemsiet personalizētu informāciju par produktiem un pakalpojumiem vai priekšlikumus piedalīties akcijās, tādās kā konkursi vai produktu testēšana, pa e-pastu vai ar reklāmām jūsu vai trešo pušu kanālos (piem., ar sociālo plašsaziņas līdzekļu starpniecību).

Reģistrējoties jaunumu vēstulei, jūs saņemsiet atbilstoši savām vajadzībām pielāgotu ("personalizētu") jaunumu vēstuli. Mēs izvērtējam jūsu iegādes un klikšķināšanas uzvedību mūsu tīmekļa vietnēs vai jaunumu vēstulē, lai apkopotu jūs interesējošu informāciju.

Parasti jaunumu vēstule tiek sūtīta reizi mēnesī ("regulāri"). Atsevišķos gadījumos (piem., īpašu akciju gadījumā) var notikt arī iknedēļas e-pasta ziņu sūtīšana.

Mēs lietojam arī atkārtota mārketinga pasākumus, lai rādītu jums jūs interesējošas reklāmas tiešsaistē. Papildu informāciju, jo īpaši par attiecīgajiem saņēmējiem, var atrast attiecīgajā sadaļā “Reklāmas tiešsaistē”.

Dati tiks pārsūtīti mūsu klientu pārvaldības platformai, kurai var piekļūt arī pakalpojumu sniedzēji, lai atbalstītu un īstenotu jaunumu vēstuli.

Šie savāktie dati tiek automātiski dzēsti pēc 18 mēnešiem, ja tie vairs nereaģē uz jaunumu vēstule, t. i., paliek atklāti (nav aktivitātes). Ja vairs nevēlaties saņemt jaunumu vēstuli, jūs jebkurā laikā varat atsaukt tās abonēšanu. Klikšķiniet uz saites, kāda iekļauta katrā jaunumu vēstulē, pēc tam jūs tiksiet izvadīts cauri abonementa atteikšanas procesam; varat mums savu atteikumu nosūtīt arī e-pastā.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

3.3 Kampaņas (piem., totalizatori, aptaujas, produktu testēšana) Kad piedalāties totalizatoros, aptaujās vai līdzīgās kampaņās, mēs lietojam jūsu sniegto personisko informāciju, lai kampaņu vadītu. Papildu informāciju par nolūkiem var atrast attiecīgajos kampaņas noteikumos un nosacījumos. Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, nolīgtiem datu apstrādātājiem (piem., viesošanas, sūtīšanas, apstrādes pakalpojumu sniedzējiem) atbilstoši vajadzīgajiem nolūkiem (lai īstenotu kampaņu).

Jūsu dati tiks dzēsti pēc kampaņas beidzamās apstrādes (skatiet līdzdalības noteikumus un nosacījumus), ja vien tas nav pretrunā ar likumā noteiktajiem datu glabāšanas pienākumiem vai ierobežojumu noteikumiem.

Jūsu personas datu sniegšana ir nepieciešama līguma izpildē. Jums nav pienākuma sniegt savus personas datus. Ja datus nesniedzat, jūs nevarat piedalīties kampaņā.

Papildu informāciju var atrast attiecīgajos kampaņas noteikumos un nosacījumos.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts.

3.4 Pieteikumprofils Jums reģistrējoties, mēs jums sniedzam iespēju rakstīt atsauksmes [saite] veidot izlases sarakstu, saņemt jaunumu vēstuli, un turpmāk sniegsim jums tikai personalizētu saturu, pamatojoties uz jūsu lietojuma uzvedību; jūs piekrītat, ka jūsu dati tiks uzglabāti un lietoti tirgus izpētes un reklāmas nolūkā. Tad mēs varam jums sūtīt individualizētas reklāmas par mūsu produktiem un pakalpojumiem.

Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, nolīgtiem datu apstrādātājiem (piem., viesošanas, patērētāju datu bāzes, mārketinga aģentūras, apskatu piegādes pakalpojumu sniedzējiem) atbilstoši vajadzīgajiem nolūkiem (lai īstenotu reklamēšanu u. c.).

Jūsu dati tiks dzēsti, kolīdz būsiet atteicies no programmas, ja vien tas nebūs pretrunā ar juridiskajiem datu glabāšanas pienākumiem vai ierobežojumu noteikumiem. Lai dzēstu jūsu datus, lūdzu, piesakieties savā klienta kontā un pabeidziet abonementa atteikšanas procesu, vai arī nosūtiet mums savu datu apstrādes atteikumu e-pastā. Mēs dzēšam jūsu personas datus automātiski pēc 18 mēnešu ilgas neaktivitātes.

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts.

3.6 Sūtījumi pa pastu Būdams atlasīts klients un patērētājs, jūs saņemsiet no mums arī informāciju par atsevišķiem produktiem, piedāvājumus un produktu paraugus pa pastu (vēstules veidā).

Tas ir īpašs tiešā mārketinga veids, kas ir arī mūsu likumīgās interesēs un intensificē klientu un patērētāju lojalitāti, nodrošinot klientu/patērētāju ar ekskluzīvu informāciju.

Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, darbuzņēmējiem (piem., klientu/patērētāju pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem, mārketinga aģentūrai, pasta pakalpojumu sniedzējiem) atbilstoši vajadzīgajiem nolūkiem (sūtījumi pa pastu).

Jūsu dati tiks dzēsti, kolīdz būsiet atteicies no abonēšanas, ja vien tas nebūs pretrunā ar juridiskajiem datu glabāšanas pienākumiem vai ierobežojumu noteikumiem. Jūs varat atsaukt savu abonementu vai iebilst pret turpmākiem sūtījumiem pa pastu, kā tas norādīts vēstulē vai turpmākajā sadaļā Iebildumi [saite uz 4. sadaļu Iebildumi]. Mēs savukārt dzēšam jūsu personas datus automātiski pēc 24 mēnešus ilgas neaktivitātes (piem., ja neizmantojat nosūtītos kuponus).

Juridiskais pamatojums: GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

3.7 Vērtējumi un atsauksmes Reģistrētiem lietotājiem ir iespēja iesniegt savus vērtējumus un atsauksmes par produktiem, procesiem un citiem izvērtējumiem tīmekļa vietnes piedāvājumu ietvaros saskaņā ar lietošanas noteikumiem. Mūsu likumīgajās interesēs ir tas, lai lietotāji varētu sniegt savu brīvu viedokli par produktiem.

Jūsu vērtējums tiks publicēts ar jūsu lietotājvārdu. Iesakām lietot pseidonīmu sava īstā vārda vietā. Pirms publicēšanas vērtējumi netiek caurskatīti. Mēs paturam tiesības dzēst komentārus, ja tie saņem iebildumus kā nelikumīgi no trešajām pusēm.

Mēs nododam savāktos datus apstrādei attiecīgajām savām nodaļām un citiem saistītajiem uzņēmumiem Beiersdorf koncernā vai ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, darbuzņēmējiem (piem., viesošanas pakalpojumu sniedzējiem, klientu pārvaldības pakalpojumu sniedzējiem) atbilstoši vajadzīgajiem nolūkiem (publicēšanai tīmekļa vietnē).

Komentāri tiek dzēsti atbilstoši pieteikumkontam (saite uz pieteikumprofilu).

Juridiskais pamatojums ir GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts.

4. Iebildumi pret savu personas datu apstrādi vai atļaujas to darīt atsaukums

Ja esat sniedzis savu atļauju (GDPR 6. panta 1. punkta a) apakšpunkts) apstrādāt savus datus, jūs šo atļauju jebkurā laikā varat atsaukt. Šāds atsaukums ietekmē jūsu personas datu apstrādes pieļaujamību pēc tam, kad tas ir iesniegts.

Ja mēs pamatojam jūsu personas datu apstrādi, izsverot intereses (GDPR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts), jūs varat iebilst pret šādu apstrādi. Tas ir gadījumā, ja apstrāde nav konkrēti nepieciešama, lai izpildītu līgumu ar jums, ko mēs aprakstām turpmākajā funkciju raksturojumā. Kad īstenojat šādu iebildumu, mēs lūdzam jūs paskaidrot, kādēļ mēs vairs nedrīkstam apstrādāt jūsu personas datus, kā esam to darījuši. Ja jūsu iebildums būs pamatots, mēs izskatīsim situāciju un vai nu pārtrauksim, vai pielāgosim datu apstrādi, vai arī norādīsim jums savus obligātos iemeslus, kādi mums jāaizstāv un pamatojoties uz kuriem mēs turpināsim datu apstrādi.

Protams, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret savu datu apstrādi reklāmas un datu analīzes nolūkā. Jūs varat informēt mūs par savu iebildumu, izmantojot iepriekš minēto datu pārziņa kontaktinformāciju.