Lietošanas nosacījumi

Ņemot vērā daudzās ar internetu saistītās iespējas un riskus, mēs lūdzam Jūs ievērot turpmāk minētos vispārīgos mūsu tīmekļa vietnes izmantošanas nosacījumus, kurus esam izstrādājuši Jūsu un mūsu drošības nolūkos. Pateicamies par sapratni.

3. Autortiesības, preču zīmes un citas intelektuālā īpašuma tiesības

Viss mūsu tīmekļa vietnes saturs, tostarp, bet ne tikai teksti, attēli, grafikas un audio un video faili ir mūsu īpašums, ja vien nav norādīts citādi (sakarā ar to, lūdzu, skatiet paziņojumu par hipersaitēm 4. sadaļā). Šo autortiesību aizsargāto saturu bez konkrētas atļaujas drīkst izmantot tikai privātiem, bet ne publiskiem vai komerciāliem mērķiem (lejupielādes, reprodukcijas utt.). Izmaiņas saturā, tā tulkošanu vai citādu rediģēšanu vai pārveidi drīkst veikt tikai tad, ja iepriekš saņemta rakstveida Beiersdorf AG atļauja.
Jebkuras Beiersdorf AG preču zīmes vai logotipa neautorizēta vai nepareiza izmantošana ir aizliegta.

Jaunumu sadaļā izvietotos tekstu, fotoattēlu un videoierakstu materiālus, kas nepārprotami paredzēti lejupielādei, drīkst bez maksas izmantot tikai redakcionāliem nolūkiem. Fotoattēli redakcionāliem nolūkiem vai reproducēšanai jāmarķē ar avota norādi „Beiersdorf AG”. 

Lūdzu, ņemiet vērā, ka jebkura mūsu autortiesību vai intelektuālo īpašumtiesību pārkāpšana var būt par iemeslu civilās un/vai kriminālās tiesvedības uzsākšanai. 

1. Personas dati

Lūdzu, skatiet mūsu Juridisko politiku attiecībā uz datu privātumu.

4. Saistību atsaukšana

Šo tīmekļa vietni var izmantot tikai tās valsts rezidenti, ko atzīmējāt uzplaiksnījuma ekrānā vietnē beiersdorf.com, un tikai atbilstoši visiem vietējiem likumiem. Šajā vietnē izvietotie materiāli, tostarp produkti, pakalpojumi un informācija, var nebūt piemēroti vai pieejami kādā vietā ārpus šīs jurisdikcijas. Par nederīgiem uzskatāmi šajā vietnē pieejamie vai attēlotie piedāvājumi, produkti vai pakalpojumi, kas ir aizliegti ar izvēlētajā valstī spēkā esošajiem likumiem. Lūdzu, apmeklējiet www.beiersdorf.com un atzīmējiet savu atrašanās vietu, lai tiktu novirzīts uz atbilstošo lapu. Informācija šajā tīmekļa vietnē apkopota un apstiprināta, ievērojot vislielāko rūpību, tomēr mēs nevaram uzņemties atbildību par tās aktualitāti, precizitāti, pilnīgumu un/vai kvalitāti.

Šajā tīmekļa vietnē ir izvietotas hipersaites uz citu pakalpojumu sniedzēju tīmekļa vietnēm. Beiersdorf AG nav zināms trešo personu tīmekļa vietņu saturs, un tas neuzņemas garantijas vai atbildību par iespējamu nelegālu saturu vai citiem likumpārkāpumiem trešo personu tīmekļa vietnēs. Taču Beiersdorf AG nekavējoties izņems jebkuru saiti vai informāciju, līdzko būs noskaidrojis, ka tā ir pretrunā ar spēkā esošiem likumiem. Šī tīmekļa vietne ir paredzēta vispārīgas informācijas nodrošināšanai un nekādā ziņā neaizstāj medicīniskos vai profesionālos ieteikumus. Lai saņemtu šādus ieteikumus, lūdzu, vērsieties pie sevis izvēlēta ārsta vai speciālista. Beiersdorf AG neuzņemas nekādu atbildību par darbībām, kas veiktas, pamatojoties uz šajā tīmekļa vietnē minēto informāciju. Atbildību par šīs tīmekļa vietnes izmantošanu un datu lejupielādi uzņemas pats lietotājs. Beiersdorf AG neuzņemas nekādu atbildību par jebkādiem bojājumiem, jo īpaši lietotāja datu failu, aparatūras un/vai programmatūras bojājumiem, kas radušies šādu darbību dēļ. Atbildība par tīšiem nodomiem un rupju nevērību paliek spēkā.

5. Noslēguma noteikumi

Ja kāds šo nosacījumu noteikums ir vai kļūst pretlikumīgs, nederīgs vai nepiemērojams kādā no jurisdikcijām, pārējo šo nosacījumu noteikumu spēkā esamība vai piemērojamība saglabājas. Ja vēlaties ziņot par likumpārkāpumiem mūsu tīmekļa vietnēs, lūdzu, sazinieties ar mums.

2. Lietošanas nosacījumu atjaunināšana

Tā kā pastāvīgi tiek ieviesti tehniskie un juridiskie jauninājumi, mums ik pa laikam jāmaina un/vai jāatjaunina esošie lietošanas nosacījumi. Tādēļ, lūdzu, ikreiz, izmantojot mūsu tīmekļa vietni, pārbaudiet jaunākās versijas augšupielādes datumu. Pēdējā atjaunināšana tika veikta 2013. gada oktobrī.

NIVEA Polska Sp. z o.o. Grupa Beiersdorf
ul. Gnieźnieńska 32
61-021 Poznań
Polska

Tālruņa Nr.: +48 61 87 46 100
Fakss: +48 61 87 46 001

E-pasta adrese